Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„ДЖОРДИ-3“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.089„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

20.10.2021 г. 

На 19.10.2021 г. „ДЖОРДИ-3“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.089-1653-C01 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.    

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 19.01.2022г.  

Проектът е на стойност 50 000 лв., от които 50 000 лв. европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.  

 

Проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

„ДЖОРДИ-3“ ООД изпълнява проект по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

На 14.07.2020 г. „ДЖОРДИ-3“ ООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073-3850-C01 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Периодът на изпълнение на проекта е 3 месеца до 14.10.2020г.

Проектът е на стойност 10 000 лв., от които 8 500 лв. европейско и 1 500 лв. национално съфинансиране, чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

15.07.2020 г.