Метални изделия

Като компания за металообработка имаме машинен парк и квалифициран персонал, които ни позволяват да изпълняваме индивидуални поръчки и уникални изделия по задание, включително кооперирани от различни материали, стъкло, дърво, поликарбонат, INOX.