КОНТАКТИ

Офис

Адрес:

София 1360, Промишлена зона Орион
ул. “Проф. Янаки Моллов” № 1

Телефон:

02/826 25 24

Мобилен телефон:

0884 02 96 41

E-mail:

pochinkov@jordi3.com
office@jordi3.com

Производствена база

Адрес:

София 1360, Промишлена зона Орион
ул. “Проф. Янаки Моллов” № 1

Телефон:

02/826 25 24

Мобилен телефон:

0888 87 22 40

E-mail:

jordi@engineer.bg
sales@jordi3.com

Съгласие

2 + 9 =